foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Миссиямыз: "Білім беру саласындағы соңғы жетістіктерді, медицинадағы жаңалықтарды игере отырып, денсаулық сақтау саласының мекемелерімен тең құқықтық серіктестікте, бәсекелестік жағдайда еңбек ете алатын, жауапты, қабілетті, бейімделгіш маман дайындау"

Негізгі мәзір

Қосымша мәзір

Валюта бағамы

Курсы валют: курс доллара, курс евро

 

Туған жер!

 

 Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" мақаласына арналған бейнеролик

 

 

 

2017 жыл «Сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдерін жою туралы» іс-шаралар есебі

 

 Маңғыстау облыстық медициналық колледжінде өткен іс-шаралар

 2017 жылға арналған іс шаралар жоспары бекітілді және адамдар тағайындалды.

 2017 жыл 20 ақпаннан 02 наурызға дейін «Жалпыға бірдей құқықтық оқыту мектебінің»  «Ата заңым – айбыным» тақырыбында құқықтық онкүндік жоспары Бекітілді және орындаушы тұлғаларға жоспар таныстырылды.

 Әр бір курс бойынша топ жетекшілері топ сағаттарын өткізді.Топ сағаттарында биылғы Қазақстан Республикасынның Президентінің жолдауымен таныстырып, жолдау таныстырылды. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 5 негізгі бағыт, маңызды кешенді 3 міндет слаидпен көрсетіліп, түсіндірілді.

 Колледждің тарих пәні мұғалімі Ж.Д. Есенбаевтың ұйымдастыруымен «Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен» кездесу өткізілді.

 Кездесуге келгендер:

  1. Толегенов Берик Калдыбекович – колледждің жасөспірімдер мен жұмыс бойынша аға лейтенанты
  2. Сарыев Багдат- Жаңаөзен қалалық «Шұғыла» шағынауданынң учаскелік инспекторы.

 Кездесуге 1 курс студенттері қатысты. Сұрақтар қойылып, жауаптар берілді.

 Кәмелет жасқа толмағандарға қатысты тәртіп ережелері туралы толық мағлуматтар берілді.

 Колледж психологі Н.М.Асенбаеваның ұйымдастыруымен  «Мен және менің өмірімнің маңызы» атты тренинг өткізілді.

 Тренингке 1 курс топ студенттері қатысты.

 Студенттерге құқықтық білімдерін терендету, заң алдында жауапкершілікті арттыру, өз құқықтарын қорғай білуге үйрету мақсатында өткізілді.

 2 курс топ студенттері арасында «Менің құқығым» тақырыбында сауалнама алынды. Сауалнамаға 75% дұрыс жауап берілген, ал 25% рәміздер авторларын шатастырған.

 Колледж мұғалімдері А. Берсеева, А.Тайкешова, Х.Аманова және М.Джумаев ұйымдастырған «бала құқығы- адам құқығы» тақырыбында топ сағаттары өткізілді.

 Әр топ сағатының ерекшелігі топ сағат сайыс түрінде, сұрақ жауап ретінде және видео роликтер арқылы өткізілді.

 Сонымен, колледже өткізілген іс шаралар студентердің өз құқықтарын білуге, қорғай білуге үйрету және сыбайлас жемқорлыққа көріністерінен туындайиын қауіп қатерден сақтау. 

 

Семинар-практикум

 

Маңғыстау облыстық медициналық колледжінде өткен семинар-практикум туралы мәлімет

 Маңғыстау облыстық медициналық колледжінде 03 сәуір күні «Арнайы пәндерді оқытуда инновациялық әдістер мен технологияларды пайдаланудың тиімділігі» тақырыбында облыстық семинар-практикум өтті.

 

Семинардың басты мақсаты:

Жалпы білім беретін және арнайы пән оқытушыларының педагогикалық тәжірибесімен таныстыру, тәжірибе алмасу.

Семинар 2 бөлімнен тұрды: 1. Тәжірибелік / клиникада өтетін ашық сабақтар/. 2. Ақпараттық жұмыс.

Екі ашық сабақ клиникалық базаларда келесі пәндерден өтті:

Медбике ісі негіздері. Оқытушы – Асенбаева Н.М.

Акушерлік және гинекология. Оқытушы – Наримова Л.С.

Колледж базасында балалар аурулары мен математикадан бинарлық сабақ. Оқытушылар – Құлбатырова Н.Е. және Берсиева М.Е.

Балалар аурулары пәнінен үйірме отырысы сайыс түрінде өтті. Оқытушы – Сатыбалдиева Г.И.

Екінші бөлімде: 1/ Шәукерова А.Н. «Оқу-әдістемелік кешенді дайындау жолдары» тақырыбында семинар өткізді.

2/ Насиғоллақызы С. «МӘМС – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру» тақырыбында ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізді.

3/ Джаумытбаева О.С. келген қонақтармен және оқытушылармен «Жүректегі сәуле» атты  психологиялық тренинг өткізді.

Семинарға облыстық оқу-әдістемелік кабинеті директорының м.а. – Джантекеева К.К., әдіскері - Құрмашова Ф.Ж. және облыстағы екі медициналық, қаладағы колледждердің оқытушылары қатысты. Сабақтарды қатысушылар жоғары бағалап, облыс көлемінде шебер сынып өткізуге ұсыныс беріп кетті.

 

Информация о семинаре-практикуме, прошедшем в  Мангистауском областном медицинском колледже.

 03 апреля  в Мангистауском областном медицинском колледже прошел семинар-практикум на тему «Возможности использования инновационных методов и технологий на уроках специальных предметов».

 

Главной задачей семинара было знакомство и обмен педагогическим опытом преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин.

Семинар состоял из двух этапов:

Практический / открытые уроки в клинике/

Информационно-разъяснительная работа.

Открытые уроки проходили в клинике по следующим предметам:

Сестринское дело. Преподаватель – Асенбаева Н.М.

Акушерство и гинекология. Преподаватель – Наримова Л.С.

В колледже: 1. Открытый бинарный урок по детским болезням и математике. Преподаватели – Кулбатырова Н.Е. и Берсиева М.Е.

2.открытое заседание кружка по детским болезням в форме конкурса. Преподаватель – Сатыбалдиева Г.И.

На втором этапе:

1/ Шаукерова А.Н. провела обучающий семинар по теме «Требования в подготовке учебно-методических комплексов» .

2/ Насиголлакызы С. провела информационно-разъяснительную работу по теме «ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование».

3/ Джаумытбаева О.С. провела с гостями и преподавателями семинара психологический тренинг на тему «Лучи  сердца».

В семинаре участвовали и.о. директора областного методического кабинета – Джантекеева К.К., методист – Курмашева Ф.Ж. и преподаватели областных колледжей. Все уроки были оценены на «отлично» и было рекомендовано провести областной мастер-класс.

 

Information about the seminar-workshop, held at the Mangistau regional Medical College

 On 03th of April at the Mangistau region Medical College were held a seminar-workshop on  “Opportunities to use innovative methods and technologies in lessons of special subgects”. The main tаsk of the seminar was an acquaintance and exchange of pedogogical experience with teachers of general and special disciplines.

The workshop consisted of two stages:

Open practical lessons

Information-explanotori work

Open lessons were held in clinic  from such subjects:

Nursing affair. Teacher – Asenbaеva N.M.

Obstetrics genecology. Teacher – Narimova L.S.

In collegе: 1. Open-binary lesson in childrens discase and mathematics. Teachers – Kulbatirova N.E. and Bersieva M.E.

2.Open meeting of the circle on childrens disease in the form of contest. The teacher – Satibaldieva G.I.

On the second stage:

Shaukerova A.N. held a training seminar on the topic «Requirement in the preparation of training and methodological complexes».

Nasigollakysy S. conducted information and explanatory work on topic «MSHI- mandatory social health insurance».

Jaumitbaeva O.S. held with the quеsts and teachers a seminar of psychological training on the topic «Rays of the heard».

The seminar was attended by the director  of the regional methodical cabinet- Jantekeeva K.K., Methodist - Kurmasheva F.J. and the teachers of regional  colleges. All lessons were rated «excellent» and it was recommended to hold a regional master class.

 

 

 

 

 


© 2015-2019 Маңғыстау облыстық медициналық колледжі.  Барлық құқығы қорғалған

Колледж сайты: momk.kz   Электрондық пошта: momk50@mail.ru

 

ZERO.kz

 

Наши реквизиты:

ГКП на пхв «Мангистауский областной медицинский колледж» 

Управления Здравоохранения Мангистауской области

г.Жанаозен мкр Шугыла 21б

РНН   430700001179

ИИК   KZ936010351000351438

БИК   HSBKKZKX

БИН   990640003575

АО «Народный Банк Казахстана» г.Жанаозен

Кбе 16

Устав № 704-1943-07-ГП от 19.11.2012г

Директор: Джаумытбева Орал
Гл. бухгалтер: Оразбаев Балыкбай

Наш адрес:
г. Жанаозен, мкр "Шугыла"
улица "Бейбитшилик" 21б

Электронная почта: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Телефоны: 
Приемная: +7 7293432646,
Бухгалтерия: +7 7293471672

МОМК:
Все права защищены. Использование контентов этого сайта в любых целях без согласования и разрешения запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 15.07.1997 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11.